top of page

Rozwój osobisty jako fundament sukcesu w zarządzaniu – paradoks czy rzeczywistość?

Zaktualizowano: 17 kwi

Słowa Roberta Firmhofera, wyrażone na łamach www.tygodnikpowszechny.pl, w artykule pt. "Potrzebujemy przwrotów", przenikają do sedna rozmów o wyzwaniach współczesnych menedżerów. Dzisiejsi przywódcy biznesu stają w obliczu ewolucji społecznej, gdzie umiejętność kierowania ludźmi równoważy się z kompetencjami osobistymi.Edukacja jako środek do osiągnięcia celów zawodowych stanowi fundament wielu dziedzin, w tym zarządzania. Jednakże, czy skupienie się wyłącznie na celach utylitarnych nie pozostawia luk w rozwoju menedżerów i menedżerek? Kształcenie menedżerów powinno wykraczać poza granice czysto techniczne, zawodowe, kładąc nacisk na kształtowanie charakteru, empatii czy zdolności do współpracy.


Współczesny menedżer, kierujący zespołem w dynamicznym otoczeniu, musi być bardziej niż tylko osobą odpowiedzialną za realizację celów biznesowych. Kluczem do sukcesu staje się umiejętność budowania relacji oaprtych na empatii i zrozumieniu różnordności, budowania zaufania i inspirowania do innowacyjności. To wymaga od osób zarzadzających,głębszej refleksji nad sobą samym, nad własnymi wartościami i sposobem interakcji z otoczeniem.


Wyzwania, które stawiane są przez rynek, demografię i nowoczesne paradygmaty biznesowe, współczesnym menedżerom i menedżerkom, nie ograniczają się jedynie do obszaru tzw. twardych kompetencji zarzadczych.

Wraz z dynamicznymi zmianami w strukturach organizacyjnych, menedżerowie muszą być elastyczni, umieć radzić sobie w warunkach niepewności oraz być gotowi na przewodzenie w czasach zmiany.

Orientacja edukacji menedżerskiej na rozwój osobisty stawia więc pytanie: czy niepowtarzalne cechy, takie jak empatia, umiejętność współpracy czy zdolność do radzenia sobie z niepewnością, są równie ważne jak umiejętności techniczne?

To właśnie tutaj, w granicach rozwoju osobistego, kryje się potencjał, który buduje wyjątkowych liderów.


Zmiana paradygmatu edukacyjnego w kontekście menedżerów wymaga odwrócenia uwagi od wyłącznie celów związanych z efektywnością i produktywnością, ku celom odnoszącym się do integralności osobistej i społecznej. Stawanie się lepszym człowiekiem, zdolnym do empatii i elastyczności, otwiera drogę do bycia nie tylko lepszym liderem, lecz także lepszym człowiekiem, inspirującym innych do osiągnięcia pełni potencjału.Edukacja menedżerów powinna więc nie tylko dostarczać narzędzi biznesowych, ale równocześnie sprzyjać rozwojowi osobistemu, stanowiąc fundament dla twórczego i zrównoważonego kierowania zespołami, organizacjami.


To nie tylko przewrót w myśleniu o edukacji menedżerów, lecz fundament dla przyszłości zarządzania, gdzie człowiek staje się centralnym punktem sukcesu biznesowego.A jeżeli chcesz przedyskutować konkretny przypadek Twojej firmy i opracować dopasowane programy rozwojowe dla liderów w Twojej organizacji, zaprezerwuj bezpłatną konsultację.

124 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page