top of page

Dostępne online

LEPSZA KARIERA - PROGRAM MENTORINGOWY

3 spotkania x 1,5 - 2 h każde

  • 1 godz 30 min.
  • 363 zł netto 1 sesja
  • Teams, Google Meets, Wrocław - stacjonarnie

Opis usługi

✣ AKTUALNE WYZWANIA I PROBLEMY PRACOWNIKÓW: - Jak pogodzić hybrydowe trendy w swojej pracy? - Czy digitalizacja procesów zagraża Twojemu stanowisku pracy? - Obserwujemy na rynku spadek zaangażowania i wzrost wypalenia zawodowego, czy to Ciebie dotyczy? - Tradycyjna forma podnoszenia kompetencji w postaci szkoleń, przestaje nadążać za dynamika zmian. - Stres wywoływany tempem zmian utrudnia adaptację i odbiera radość życia. - Kryzys powoduje ciągle nowe wyzwania dla liderów i rosnąca presję na wyniki. - Komplikuje się samo wykonywanie pracy i możliwość awansów. - Wyzwaniem staje się zarządzanie rozproszonymi zespołami; - Z punktu widzenia Pracowników - brak dobrej pracy, z punktu widzenia Pracodawców - brak dobrych Pracowników; ✣ RAMOWA AGENDA PROGRAMU LEPSZA KARIERA : - Przedyskutujemy i zaplanujemy możliwe scenariusze Twojej kariery w perspektywie krótko i długoterminowej - analiza na podstawie konkretnych ogłoszeń o pracę; - Ustalimy najlepsze dotychczasowe i najgorsze doświadczenie zawodowe (ustalenie benchamarków dla przyszłego Pracodawcy); - Weźmiemy pod uwagę warunki i ograniczenia (wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, priorytety życiowe), które należy uwzględnić w Twoim procesie zmiany; - Zaplanujemy i zweryfikujemy prezentacje Twojego publicznego wizerunku, także na Linkedin; - Przeanalizujemy stan obecny Twojej kariery i warunki docelowych; - ustalenie Twoich potrzeb rozwojowych w kontekście, kariery, lokalizacji; - Omówimy perspektywy rynku pracy w kontekście trendów biznesowych; - Omówimy Twoje mocne i słabe strony zawodowe – omówienie w kontekście wyboru Pracodawcy i prezentacji w CV; - Zaplanujemy widełki wynagrodzeń, których możesz oczekiwać przy poszczególnych rekrutacjach. ✣ INFORMACJE DODATKOWE: - do Twojej dyspozycji 30-letnie doświadczenie w biznesie polskim i międzynarodowym na różnych szczeblach zarządczych (od Prezesa Zarządu, poprzez stanowiska Dyrektorów funkcyjnych w sprzedazy, rozwoju, strategii, operacjach). - doświadczenie zarządcze i znajomość specyfiki w branżach: FMCG, TSL, dystrybucja, ubezpieczenia, produkcja seryjna, konsulting, e-commerce, retail, shop designing and fiting, agro, automotive, produkcja gniazdowa, IT. - wiedza mentoringowa klasy premium (doświadczenie poparte wykształceniem). - członkostwo i przestrzeganie zasad etycznych EMCC (European Mentoring & Coaching Council Poland) - pełna dyskrecja w przypadku podjęcia współpracy, jak i jej braku. 363 zł netto za 1 sesję


Dane kontaktowe

+48 660 480 322

dr.artur.smolik@artursmolik.com

DR ARTUR SMOLIK - MENTOR, Wrocław, Polska


bottom of page