top of page

Moja wizja i przekonania

Moją wizją jest, aby firmy w Polsce rozwijały się poprzez coraz bardziej profesjonalnych menedżerów, którzy potrafią sprawić, aby Pracownicy z przyjemnością przychodzili do pracy, Klienci byli zadowoleni, a Udziałowcy mogli dostrzegać wzrost wartości firmy.

Image by Clark Tibbs

​Wspieram firmy w zakresie rozwoju, bo wierzę, iż:

  1. Aby osiągnąć sukces w biznesie, potrzebni są menedżerowie o wysokich kompetencjach, którzy posiadają nie tylko umiejętności posługiwania się narzędziami i technikami zarządczymi, ale także mają wysoko rozwinięte umiejętności miękkie, takie jak umiejętności komunikacyjne, przywództwo i empatia. Firmy powinny zainwestować w mentoring, szkolenia i rozwój liderów w swoich strukturach, aby pomóc im w szeroko rozumianym rozwoju i pozyskiwaniu nowych kompetencji.

  2. Zadowoleni pracownicy to klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządy powinny zadbać o to, aby ich pracownicy czuli się docenieni i zmotywowani do pracy. Dobre warunki pracy, poczucie sensu i wpływu oraz elastyczność w pracy oraz rozwój zawodowy są kluczowe dla zwiększenia satysfakcji pracowników i ich zaangażowania.

  3. Klienci są kluczowymi interesariuszami każdej firmy, dlatego ważne jest, aby zawsze uwzględniać w planowaniu strategicznym ich potrzeby i oczekiwania. Firmy powinny słuchać opinii swoich klientów i ciągle pracować nad doskonaleniem swoich produktów i usług.

  4. Inwestorzy i udziałowcy są zainteresowani długotrwałym wzrostem wartości swoich inwestycji, dlatego Zarządy powinny koncentrować się na zwiększaniu wartości firm, a nie tylko wykazywanie zysku. Poprzez inwestowanie w rozwój kapitału intelektualnego, innowacyjność, pozyskiwanie nowych klientów, wprowadzanie nowych produktów i usług oraz rozwój kanałów dystrybucji firmy mogą efektywnie zwiększać swoją wartość.

  5. Wizja osiągnięcia sukcesu firmy może być zrealizowana tylko wtedy, gdy Zarządy elementem budowania przewagi uczynią w firmie silne przywództwo na każdym poziomie organizacyjnym. Liderzy powinni być w stanie inspirować, motywować i kierować swoimi pracownikami w celu osiągnięcia wspólnych celów i budowaniu zaangażowania.

bottom of page