top of page

4 STRATEGY MOVES PROGRAM

4 Strategy Moves Program, czyli 4-ro etapowy program wdrażania lub weryfikacji strategii firmy.

  • 1 hour
  • Bezpłatnie
  • U Klienta

Opis usługi

Każda firma stojąc w obliczu zmian i turbulencji rynkowych powinna zadać sobie pytanie, czy dotychczasowy sposób działania jest adekwatny do sytuacji rynkowej i gwarantuje dalszy, stabilny rozwój organizacji. Jako praktyk zarządzania z ponad 30-letnim doświadczeniem, byłem odpowiedzialny wielokrotnie za weryfikację założeń strategicznych i korekty kursu rozwoju firmy. Z tego doświadczenia powstała metoda 4 Strategy Moves Program, czyli 4-ro etapowy program wdrażania lub weryfikacji strategii firmy z jednoczesną integracją kluczowych osób w firmie wokół wspólnych celów. Program wspiera Zarządy i Kadrę Zarządzającą w: -podziale zadań, -koncentracji na kluczowych projektach, -poprawie komunikacji, -poprawie zaangażowania i ostatecznie w poprawie wyników finansowych. Zarezerwuj bezpłatną konsultację, aby omówić wartości z programu dla Twojej firmy.


Dane kontaktowe

+48 660 480 322

artur.smolik@outlook.com

DR ARTUR SMOLIK - MENTOR, Wrocław, Polska

bottom of page