top of page

4 STRATEGY MOVES PROGRAM

4 Strategy Moves Program, czyli 4-ro etapowy program wdrażania lub weryfikacji strategii firmy.

  • Zakończony
  • 13 200 złotych polskich
  • Siedziba Klienta lub inne, uzgodnione miejsce

Wolne miejsca


Opis usługi

DLACZEGO PLANOWANIE STRATEGII POPRZEZ WARSZTATY STRATEGICZNE? Zrozumienie i adaptacja do zmian rynkowych Przez zbieranie i analizowanie informacji o aktualnych trendach rynkowych, konkurencji i potrzebach klientów, warsztaty strategiczne pomagają firmom identyfikować nowe możliwości i zagrożenia. Uczestnicy uczą się, jak dostosować strategie, aby lepiej reagować na zmieniające się warunki zewnętrzne. Wzrost efektywności operacyjnej Przez analizę obecnych procesów i identyfikację obszarów do poprawy, warsztaty strategiczne wspierają firmy w optymalizacji działań. Skupienie się na kluczowych aspektach, które wymagają uwagi, pomaga w eliminowaniu marnotrawstwa, redukcji kosztów i zwiększaniu produktywności. Opracowanie spójnej wizji Warsztaty strategiczne pomagają w budowaniu wspólnej wizji przyszłości firmy. Przez angażowanie kluczowych interesariuszy w proces tworzenia strategii, zapewnia się, że wszyscy mają jasne rozumienie kierunku, w którym organizacja zmierza. Planowanie i ustalanie priorytetów Uczestnicy warsztatów pracują nad określeniem strategicznych celów i priorytetów, co jest fundamentem dla skutecznego planowania. Pomaga to w alokacji zasobów w sposób, który najbardziej przyczyni się do osiągnięcia tych celów. Budowanie zaangażowania Warsztaty strategiczne sprzyjają budowaniu zaangażowania i poczucia współodpowiedzialności za realizację strategii. Uczestnicy, którzy przyczynili się do opracowania planu, są bardziej zmotywowani do jego wdrażania i wspierania. KORZYŚCI I SZCZEGÓŁY - NA CO MOŻESZ LICZYĆ? Określony i wypracowany przez uczestników plan strategiczny, zawierający: Misję, wizję oraz cele strategiczne Wstępny projekt struktury organizacyjnej. Wzmocnienie pracy zespołowej kluczowych liderów w firmie. Analityczne wylistowanie charakteru wnętrza organizacji: mocnych stron firmy, słabych stron. Analityczne opisanie charakteru rynku i otoczenia organizacji w zakresie tworzenia szans i zagrożeń dla firmy. Wielowymiarowa ocena organizacji i otoczenia organizacji (z punktu widzenia różnych działów, pozycji, punktów widzenia). Wypracowana mapa strategii – wizualna, na 1 stronie, prezentacja strategii rozwoju i kluczowych założeń. Zweryfikowana struktura organizacyjne, podporządkowana zaplanowanym działaniom strategicznym. Zestaw projektów, które powinny być uruchomione w Twojej strategii Zarezerwuj bezpłatną konsultację, aby omówić wartości z programu dla Twojej firmy. *Cena uczestnictwa dla 1 osoby w warsztacie od 220 zł netto.


Zasady rezygnacji

Aby uzyskać wycenę i szczegółowe informacje na temat przebiegu programu w Twojej organizacji, poproszę o przesłanie zapytania ofertowego na adres: dr.artur.smolik@artursmolik.com lub kontakt telefoniczny: +48 660 480 322


Dane kontaktowe

+48 660 480 322

dr.artur.smolik@artursmolik.com

DR ARTUR SMOLIK - MENTOR, Wrocław, Polska


bottom of page