top of page

Dostępne online

BEZPŁATNA KONSULTACJA BIZNESOWA

ok. 30 minutowa, bezpłatna konsultacja biznesowa, menedżerska

  • 30 minutes
  • MS Teams, Google Meets, Telefon

Opis usługi

✣ WYZWANIA I PROBLEMY OSÓB ZARZĄDZAJACYCH I FIRM: - W wielu branżach występuje zauważalny spadek zaangażowania Pracowników. - Wiele firm zauważa problemy z poziomem leadershipu w firmie (słabi liderzy w zmiennym otoczeniu). - Zmiany powoduję lub pogłębiają spadek efektywności procesów. - Pracę dodatkowo dezorganizują przerywane łańcuchy dostaw, bardzo często wywoływane kryzysami surowcowymi lub logistycznymi. - Rezyliencja, czyli zdolność do adoptowania się firmy do zmian otoczenia staje się koniecznością; ✣ KORZYŚCI I PRZEBIEG KONSULTACJI: - Ustalenie Twoich potrzeb biznesowych, wzywań organizacyjnych i możliwości współpracy. - Przekonasz się, czy mogę pomóc Ci w konkretnym projekcie, problemie w Twojej organizacji. - Omówimy jak pomogłem firmom, w podobnych do Twojej organizacji, przypadkach. - Dowiesz się, czy mentoring, doradztwo biznesowe przyniesie Ci korzyści? - Ustalimy, czy to Ci się opłaca (czy korzyści przewyższają koszty?) ✣ INFORMACJE DODATKOWE: - Do Twojej dyspozycji oddaję 30-letnie doświadczenie w biznesie polskim i międzynarodowym na różnych szczeblach zarządczych (od Prezesa Zarządu, poprzez stanowiska Dyrektorów funkcyjnych w sprzedazy, rozwoju, strategii, operacjach). - Możesz skorzystać z moich, wypracowanych narzędzi, praktyk biznesowych, kontaktów i benchmarków. - Doświadczenie zarządcze i znajomość specyfiki w branżach: FMCG, TSL, dystrybucja, ubezpieczenia, produkcja seryjna, konsulting, e-commerce, retail, shop designing and fiting, agro, automotive, produkcja gniazdowa, IT, pozwoli nam ustalić, jakie kroki ustalić najpierw w procesie zmiany? - Możesz skorzystać z wiedzy biznesowej klasy premium (doświadczenie poparte wykształceniem). - Jestem członkiem i przestrzegam zasad etycznych EMCC (European Mentoring & Coaching Council Poland) oraz jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, co daje Ci gwarancję pełnej dyskrecji w przypadku podjęcia współpracy, jak i jej braku.


Dane kontaktowe

+48 660 480 322

artur.smolik@outlook.com

DR ARTUR SMOLIK - MENTOR, Wrocław, Polska

bottom of page