top of page

BEZPŁATNA KONSULTACJA MENTORINGOWA

ok. 30 minutowa, bezpłatna konsultacja

  • 30 min
  • MS Teams, Google Meets, Telefon

Opis usługi

✣ AKTUALNE WYZWANIA I PROBLEMY PRACOWNIKÓW i FIRM: - Obserwujemy na rynku spadek zaangażowania i wzrost wypalenia zawodowego. Czy on dotyczy także Ciebie? - Tradycyjna forma podnoszenia kompetencji w postaci szkoleń, przestaje nadążać za dynamika zmian. - Kryzys powoduje ciągle nowe wyzwania dla liderów i rosnąca presję na wyniki. - Komplikuje się samo wykonywanie pracy i możliwość awansów. - Wyzwaniem staje się zarządzanie rozproszonymi zespołami; - Z punktu widzenia Pracowników - brak dobrej pracy, z punktu widzenia Pracodawców - brak dobrych Pracowników; ✣ KORZYŚCI I PRZEBIEG KONSULTACJI: - Ustalimy Twoje potrzeby lub dylematy rozwojowe w kontekście, kariery, lokalizacji, mobilności i możliwości współpracy; - Podczas naszej rozmowy przekonasz się, czy mogę pomóc Ci w konkretnym procesie zmiany (jeżeli nie, nie zaciągasz żadnych zobowiązań); - Omówimy obszary zarządcze, które stanowią wyzwanie dla Ciebie, jak i te, w które stanowią Twoje mocne strony; - Upewnisz się, że moje doświadczenie dostarczy Ci wartości; - Dowiesz się, czy mentoring to dobra metoda rozwojowa dla Ciebie i jakich korzyści może Ci dostarczyć? - Ustalimy, czy to Ci się opłaca (czy korzyści przewyższają koszty?). ✣ DODATKOWE INFORMACJE: - Potrafię ocenić Twoją karierę z różnych punktów widzenia i wielu branż (Prezesa, Dyrektora, Kierownika, Specjalisty, Pracodawcy) - Do Twojej dyspozycji 30-letnie doświadczenie w biznesie polskim i międzynarodowym na różnych szczeblach zarządczych (od Prezesa Zarządu, poprzez stanowiska Dyrektorów funkcyjnych w sprzedazy, rozwoju, strategii, operacjach). - W ocenie Twojej sytuacji pomoże nam moje doświadczenie zarządcze i znajomość specyfiki w branżach: FMCG, TSL, dystrybucja, ubezpieczenia, produkcja seryjna, konsulting, e-commerce, retail, shop designing and fiting, agro, automotive, produkcja gniazdowa, IT. - Oferuję Ci wiedzę mentoringową klasy premium (doświadczenie poparte wykształceniem). - Jestem członkiem i przestrzegam zasad etycznych EMCC (European Mentoring & Coaching Council Poland), daje Ci gwarancję pełnej dyskrecji w przypadku podjęcia współpracy, jak i jej braku. - Ustalamy warunki techniczne (preferowany typ spotkań, miejsce, godziny).


Dane kontaktowe

+48 660 480 322

dr.artur.smolik@artursmolik.com

DR ARTUR SMOLIK - MENTOR, Wrocław, Polska


bottom of page