top of page

DORADZTWO NA CZAS ZMIAN

Ilość spotkań po 1,5 h każde do ustalenia forma: konsultacje biznesowe, mentoring

  • 1 godz 30 min
  • 363 zł netto
  • Google Meet, Wrocław +50km - stacjonarnie w siedzibie Klienta

Opis usługi

✣ AKTUALNE WYZWANIA I PROBLEMY ZARZĄDZAJACYCH I FIRM: - Zmagasz się z kryzysami w swojej firmie? - Twoi Pracownicy niedostatecznie angażują się w zadania? - Procesy w Twojej firmie, zespole mogłyby funkcjonować efektywniej? - Twoi dostawcy mają problemy ze terminowością dostaw i wpływa to na Twój biznes? - Zbyt szybkie tempo zmian stanowi duże wyzwanie dla Twoich działów? - Rosnąca presja na wyniki ze strony udziałowców/ akcjonariuszy nie słabnie pomimo realnych warunków kryzysowych? ✣ RAMOWA AGENDA KONSULTACJI: - Ustalimy Twoje, konkretne potrzeby biznesowe, wzywania organizacyjne. - Przeanalizujemy pierwotne problemy i przygotujemy plan działania na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. - Zaplanujemy działania, które będą wzmacniać "odporność" Twojej firmy na kryzysy. - Omówimy przykłady firm, którym udało się pokonać problemy, z którymi się zmagasz i wybierzemy Twoja drogę do zmiany. - Wybierzemy priorytety i ustalimy, od czego zacząć. - Skorzystasz z całej mojej wiedzy biznesowej, narzędzi i kontaktów. - Uzyskasz Partnera do dyskusji, weryfikacji Twoich koncepcji, pomysłów, planów. ✣ INFORMACJE DODATKOWE: - do Twojej dyspozycji 30-letnie doświadczenie w biznesie polskim i międzynarodowym na różnych szczeblach zarządczych (od Prezesa Zarządu, poprzez stanowiska Dyrektorów funkcyjnych w sprzedazy, rozwoju, strategii, operacjach); - dostęp do banchmarków branżowych i ponadbranżowych, które pomogą Ci podejmować trafne decyzje; - doświadczenie zarządcze i znajomość specyfiki w branżach: FMCG, TSL, dystrybucja, ubezpieczenia, produkcja seryjna, konsulting, e-commerce, retail, shop designing and fiting, agro, automotive, produkcja gniazdowa, IT; - wiedza biznesowa klasy premium (doświadczenie poparte wykształceniem); - pełna dyskrecja w przypadku podjęcia współpracy, jak i jej braku; - ustalenie warunków technicznych (preferowany typ spotkań, miejsce);


Dane kontaktowe

+48 660 480 322

dr.artur.smolik@artursmolik.com

DR ARTUR SMOLIK - MENTOR, Wrocław, Polska


bottom of page