top of page

MANAGEMENT DEVELOPEMENT PROGRAM

Practitioner level

  • Zakończony
  • 13 200 złotych polskich
  • Siedziba Klienta lub inna, wskazana lokalizacja

Opis usługi

Management Development Program. Program Rozwoju Menedżerów Practitioner level to 4 warsztatowy program rozwojowy (zestaw szkoleń) dla Liderów, Menedżerów w Twojej firmie. Program jest prowadzony stacjonarnie ze względu na proces zmiany, który przechodzą liderzy podczas tego kursu i który musi być nadzorowany i stymulowany. MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM - Practitioner level, pomaga rozwiązywać następujące problemy w firmie: ❖ Problemy z efektywną komunikacją pomiędzy zespołami, działami. ❖ Problemy z różnicami pomiędzy jakością zarządzania poszczególnych liderów. ❖ Problemy z zaangażowaniem w pracę Pracowników, poprzez poprawę jakości zarządzania w zespołach, działach firmy. ❖ Problemy ze świadomym braniem odpowiedzialności za realizację wytycznych strategicznych Zarządu ❖ Problemy z efektywnym funkcjonowaniem procesów i dążeniem liderów do poprawy działaniafirmy poprzez eliminowanie marnotrawstw. ❖ Problemy z efektywnym wdrażaniem zmian poprzez wdrożone narzędzia i metody współpracy z Pracownikami. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: ❖Zrozumienie roli liderów w doskonaleniu firmy. ❖Poznanie filozofii lean, 11 rodzajów marnotrawstw i sposób ich eliminowania w pracy zespołów. ❖Poznanie kluczowych narzędzi w pracy lidera. Świadomość roli Lidera i Pracowników w procesie doskonalenia organizacji. ❖Praktyczne uczestnictwo w ćwiczeniach, gdzie budowana jest świadomość indywidualnego wpływu na motywację Pracowników i wyniki zespołów, a także firmy ❖Zbudowanie poczucia wpływu wśród Liderów firmy na funkcjonowanie organizacji i efektywność działania KORZYŚCI DLA FIRMY: ❖Spójne wdrożenie podstaw zarządzania i roli Liderów w rozwoju zespołów i firmy w oparciu o filozofię lean. ❖Poprawa komunikacji i współpracy - horyzontalne pomiędzy kadrą zarządzającą i pracownikami oraz wertykalne między działami (w przypadku grup mieszanych) ❖Praktyczna umiejętność mapowania procesów oraz identyfikowania nieefektywności. ❖Pozyskanie umiejętności zarządzania zmianami w zespołach. *Orientacyjny koszt dla 1 uczestnika w 1 warsztacie, to ok. 220 zł netto


Zasady rezygnacji

Aby uzyskać wycenę i szczegółowe informacje na temat przebiegu programu w Twojej organizacji, poproszę o przesłanie zapytania ofertowego na adres: dr.artur.smolik@artursmolik.com lub kontakt telefoniczny: +48 660 480 322


Dane kontaktowe

+48 660 480 322

dr.artur.smolik@artursmolik.com

DR ARTUR SMOLIK - MENTOR, Wrocław, Polska


bottom of page