top of page

W DRODZE PO CEL - PROGRAM MENTORINGOWY

6 spotkań x 1,5 - 2 h każde

  • 1 godz 30 min
  • 363 zł netto 1 sesja
  • Google Meet, Wrocław - stacjonarnie

Opis usługi

✣ WYZWANIA I PROBLEMY OSÓB ZARZĄDZAJACYCH I FIRM: - W wielu branżach występuje zauważalny spadek zaangażowania Pracowników. - Wiele firm zauważa problemy z poziomem leadershipu w firmie (słabi liderzy). - Zmiany powodują lub pogłębiają spadek efektywności procesów. - Pracę dodatkowo dezorganizują przerywane łańcuchy dostaw, bardzo często wywoływane kryzysami surowcowymi lub logistycznymi. - Rezyliencja, czyli zdolność do adoptowania się firmy i ludzi do zmian otoczenia; ✣ RAMOWY PRZEBIEG i KORZYŚCI PROGRAMU W DRODZE PO CEL : - Weźmiemy pod uwagę holistyczny obraz sytuacji w koncepcji Twoich planów, tak, by realizacja celów nie niszczyła innych, ważnych rzeczy w Twoim życiu. - Weźmiemy pod uwagę warunki i ograniczenia, które należy uwzględnić w Twoim procesie zmiany; - Zaplanujemy jakie potrzeby ma zaspakajać Twój cel i czy istnieją alternatywne sposoby na ich realizację; - Ustalimy Twoje potrzeby rozwojowych w kontekście, kariery, lokalizacji i innych specyfik; - Zaplanujemy plan osiągnięcia Twoich celów, możliwy, nie idealny. - W programie mentoringowym zyskasz wsparcie dla oceny i priorytetyzacji Twoich zadań, projektów i marzeń w relacji do celów, które przed sobą i swoim otoczenie stawiasz. ✣ INFORMACJE DODATKOWE: - Do Twojej dyspozycji oddaję 30-letnie doświadczenie w biznesie polskim i międzynarodowym na różnych szczeblach zarządczych (od Prezesa Zarządu, poprzez stanowiska Dyrektorów funkcyjnych w sprzedazy, rozwoju, strategii, operacjach). - Doświadczenie zarządcze i znajomość specyfiki w branżach: FMCG, TSL, dystrybucja, ubezpieczenia, produkcja seryjna, konsulting, e-commerce, retail, shop designing and fiting, agro, automotive, produkcja gniazdowa, IT. - Możesz korzystać z moich narzędzi i kontaktów bieznesowych, jeżeli uznasz je za przydatne. - Wiedza mentoringowa klasy premium (doświadczenie poparte wykształceniem). - Członkostwo i przestrzeganie zasad etycznych EMCC (European Mentoring & Coaching Council Poland) - Otrzymujesz zawsze pełną dyskrecję w przypadku podjęcia współpracy, jak i jej braku. 363 zł netto za 1 sesję


Dane kontaktowe

+48 660 480 322

dr.artur.smolik@artursmolik.com

DR ARTUR SMOLIK - MENTOR, Wrocław, Polska


bottom of page