top of page

Warsztaty, szkolenia

warsztaty, czyli interaktywna forma dostarczania nowych kompetencji

  • 30 min
  • Cena indywidualna
  • U Klienta

Opis usługi

Wszystkie warsztaty muszą wynikać z konkretnej potrzeby biznesowej. Są dedykowane dla Twojej firmy i grupy osób, dla których maja być zrealizowane. Każdorazowo prześlę Ci wycenę danych warsztatów w formie oferty wraz ze wszystkimi szczegółami i zakresem. Aby ustalić Twoje potrzeby, umów bezpłatna konsultację, gdzie omówimy Twoje potrzeby i możliwe scenariusze rozwiązań. Moje szkolenia/warsztaty są konsekwencją 30-lat doświadczeń biznesowych. Wybrane obszary specjalizacji: warsztaty strategiczne przywództwo w zarządzaniu rozwój leadershipu i standardów zarzadzania w firmie planowanie strategii Balanced ScoreCard zarządzanie zmianą zarządzanie procesami zarządzanie projektami zarządzanie zespołem rozwiązywanie problemów komunikacja w zespołach SWOT - praktyczne wykorzystanie


Zasady rezygnacji

Aby uzyskać wycenę i szczegółowe informacje na temat przebiegu programu w Twojej organizacji, poproszę o przesłanie zapytania ofertowego na adres: dr.artur.smolik@artursmolik.com lub kontakt telefoniczny: +48 660 480 322


Dane kontaktowe

+48 660 480 322

dr.artur.smolik@artursmolik.com

DR ARTUR SMOLIK - MENTOR, Wrocław, Polska


bottom of page