top of page

Jak przewidzieć konsekwencje zmian w Polsce, czyli planowanie strategiczne z użyciem mapy trendów?

Zaktualizowano: 12 paź 2022

W mojej pracy nieustannie poszukuję źródeł inspiracji i interpretacji otaczającej nas rzeczywistości, by móc lepiej rozumieć naszą rzeczywistość biznesową i wspierać Klientów w projektach zmiany. Nie obawiam się przy tym korzystać z doświadczeń innych profesjonalistów, autorytetów w swojej dziedzinie.


Dzisiaj prezentuję Ci niezwykle istotną dla planowania i decyzji strategicznych, MAPĘ TRENDÓW 2022, opracowaną przez infuture.institute, którą często przywołuję, w rozmowach o planach strategicznych i trendach w przyszłości, z moimi Klientami.

Mapa opracowana została w postaci radaru i opisuje najbardziej kluczowe trendy otaczającego nas świata biznesowego, społecznego, technologicznego w podziale na:

NEW NORMAL – aktualnie wiodące trendy;

REACTIVE ZONE - perspektywa krótkoterminowa, trend potrzebuje 1 > 5 lat, żeby wejść do mainstreamu

INNOVATION ZONE – perspektywa średnioterminowa, trend potrzebuje 5 > 20 lat, żeby wejść do mainstreamu

FORESIGHT ZONE – perspektywa długoterminowa, trend potrzebuje > 20 lat, żeby wejść do mainstreamu

Z punktu widzenia prowadzenia aktywności biznesowej w Polsce, chciałbym zwrócić uwagę na następujące trendy (z obszaru new normal i reactive zone), które mogą mieć bezpośredni wpływ na realizację celów strategicznych i operacyjnych Państwa organizacji (opisy poszczególnych trendów znaleźć można w odsyłaczu do mapy trendów):

LUDZIE
 • Remote on

 • Dematerializacja

 • Dobrostan psychiczny

 • Sickcare to Helathcare

FIRMA
 • Gospodarka społeczna

 • Konwergencja usług

 • Transparentność

PROCESY
 • A-Commerce

 • Przerywane łańcuchy dostaw

 • Rezyliencja

 • Samowystarczalność

GLOBALNE
 • Kryzys surowcowy

 • Migracje

 • Świadomy konsumpcjonizm

 • Hiperlokalność

 • Antynauka

To tylko wybrane trendy, które uważam za najistotniejsze dla moich Partnerów w kontekście podejmowanych decyzji strategicznych, natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na kluczowe trendy, z punktu widzenia budowania sprawnej i zdrowej finansowo organizacji, w której pracują zadowoleni i zaangażowani Pracownicy:

PRZERYWANE ŁAŃCUCHY DOSTAW

– trend aktualnie wiodący, nic nie wskazuje na to, aby ten trend miał się „wygasić”, raczej wpisuje się w nową rzeczywistość biznesową firm.

REZYLIENCJA (reakcje na zmienność)

– trend wymuszający budowanie sprawnych organizacji w każdym obszarze jej funkcjonowania, tak, by być gotowym na zmiany, które poprzez skracanie cykli koniunkturalnych i różnorodność pochodzenia bodźców do zmian, stają się dość nieprzewidywalne.

KRYZYS SUROWCOWY

– trend, który pojawił się po raz pierwszy w badaniu (od 2018 roku), ale od razu w kategorii nowa normalność i z ogromnym wpływem na ww. trendy i funkcjonowanie firm.


Jeżeli interesuje Cię uwzględnienie aktualnych trendów w strategii rozwoju swojej firmy w najbliższych latach, zapraszam na bezpłatną konsultację biznesową.


Comentarios


bottom of page