top of page

Jaka strategia działania przyniesie firmom największe korzyści w kryzysie? - wyniki badań z Linkedin

Zaktualizowano: 17 gru 2022

W kwietniu 2021 roku opublikowałem wraz z Fundacją Rozwoju Menedżerskiego "Manage or Die" krótką ankietę badającą perspektywę strategiczną polskich Menedżerek i Menedżerów w aktualnie turbulentnym środowisku, które dla wielu branż i typów biznesu oznaczało i wciąż oznacza walkę o przetrwanie lub zmianę modelu biznesowego. Aktualnie mamy kryzys, więc zasadne staje się przypomnienie wyników tych badań i refleksja, czy wnioski i rekomendacje w tego badania wciąż sa aktualne?


W badaniu wzięły udział 224 osoby, a główne pytanie brzmiało:

Jaka strategia rozwoju przyniesie długofalowo najwięcej korzyści firmom?


Wśród ankietowanych 103 osoby zajmowały stanowiska menedżerskie, a 121 osób nie pełniło funkcji stricte menedżerskich.


Odpowiedzi udzieliły 63 kobiety i 161 mężczyzn. Jaki i czy miało to wpływ na wskazywane odpowiedzi będzie można ocenić w dalszej części niniejszego podsumowania.


Najwięcej respondentów opowiedziało się po stronie Inwestycji w Pracowników (111 osób), co dało prawie 50% wskazań, na kolejnym miejscu ankietowani wskazali Inwestycje w innowacje (74 osób), 33%.

Warto w tym miejscu dodać, iż w ankiecie nie wyjaśniono, o jaki rodzaj innowacji chodzi, tak więc ankietowani mogli dowolnie interpretować ten termin.

Innowacja (od. łac. innovatio, czyli odnowienie), to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych. Termin ten do ekonomii wprowadził J. A. Schumpeter, wskazując tym samym pięć przypadków występowania innowacji: Stworzenie nowego produktu; Zastosowanie nowej technologii, metody produkcji; Stworzenie nowego rynku zbytu; Pozyskanie nieznanych dotąd surowców; Reorganizacje określonej gałęzi gospodarki.[Źródło: Encyklopedia Zarzadzania mfiles.pl]

Dla porządku warto dodać, iż 15% osób wskazało Inwestycje w systemy IT, jako obszar, który przyniesie długofalowo organizacjom zbudowanie przewagi konkurencyjnej (34 osoby). 5 osób wskazało, że są to Inne czynniki, jednocześnie nie precyzując, co miało na myśli.


Komentarz z ankiety: "Inwestycja w budowanie prawdziwego zaufania. Tylko ona przynosi efekty nawet w trudnych czasach. Bez prawdziwego zaufania między ludźmi:
- innowacje kosztują więcej lub są wdrażane za późno,
- inwestycje w ludzi i w benefity pracownicze nie przekładają się na spadek rotacji talentów,
- systemy IT są sabotowane - wdrażane bez sukcesu, rozwijane zbyt powoli lub „omijane”
- spada elastyczność i „antykruchość” organizacyjna."

Ponieważ powyżej analizowaliśmy płeć ankietowanych, to powstaje pytanie, czy płeć miała wpływ na wybór priorytetów strategicznych?


Oto jak głosowały Kobiety:


Odpowiedzi męskiej części respondentów różniły się nieco od odpowiedzi Kobiet:


Jak widać na wyżej zaprezentowanych wykresach płeć nie miała zasadniczego znaczenia dla oceny Inwestycji w Innowacje (33% w obydwu płciach), różnica pojawia się w Inwestycjach w Pracowników, gdzie u Kobiet wystąpiło o 6% więcej wskazań, niż u mężczyzn. Przeciwny wynik wystąpił w Inwestycjach w systemy IT, gdzie udział procentowy mężczyzn był o 6% większy, niż u Kobiet.


Komentarz z ankiety: "Program komputerowy nie działa bez przeszkolonych pracowników, innowacje nie pomagają bez przeszkolonej kadry, przeszkolona kadra nie działa bez nowoczesnych narzędzi pracy - choćby IT, i nie jest w stanie rozwijać nowych produktów.......etc. Dla mnie to zamknięty krąg."

Zdecydowanie większe różnice w odpowiedziach wystąpiły wśród osób, które pełnią funkcje menedżerskie i wśród stanowisk nie-menedżerskich.


Oto jakie odpowiedzi wybierały Menedżerki i Menedżerowie:


Inna wrażliwość została zaprezentowana wśród osób pracujących na stanowiskach niemenedżerskich:


Główne różnice wśród osób biorących udział w ankiecie, które zajmują stanowiska menedżerskie i nie-menedżerami pojawiły się w obszarach Inwestycji w Pracowników. Tutaj Menedżerki i Menedżerowie uznali, iż jest to ważniejszy obszar, niż nie-menedżerowie (53% vs 46%).


Komentarz z ankiety: "Inwestycje w innowacje, one też obejmują inwestycje w ludzi i technologię - tak to działa :)"

Można domniemywać, że osoby, które na co dzień pracują z ludźmi, właśnie ich wpływ uznali za nieco bardziej ważne, niż w pozostałej grupie.

W Inwestycjach w Innowacjach sytuacja była odwrotna i to osoby niezarządzające uznały, iż to nieco ważniejszy element, niż w grupie menedżerskiej (37% vs 29%). Inwestycje w systemy IT zostały także nieco wyżej ocenione w grupie menedżerskiej (17% vs 14%).Podsumowanie:


Kierunki strategiczne w rozwoju firm powinny być stabilne i mieć perspektywę długoterminową (co najmniej kilka lat).

Modyfikacjom powinny podlegać sposoby dojścia, a nie cele strategiczne.

Te powinny być zmieniane bardzo rzadko i tylko w przypadku radykalnych zmian w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa.


W takim duchu prawdopodobnie odpowiadali nasi ankietowani w badaniu, które przeprowadziłem od 14 kwietnia 2021 (2 tyg.).

Ankieta była wyświetlona w moim kanale 18 556 razy, a zdecydowały się odpowiedzieć 224 osoby, co daje 1,21% reakcji.


Jestem bardzo wdzięczny wszystkim osobom, które postanowiły udzielić odpowiedzi i w ramach bardzo praktycznego podziękowania powstał ten materiał, aby każdy ankietowany miał dostęp do wyników tych skromnych, ale wielce sugestywnych mini badań.


Z wyników jasno wynika, iż respondenci jednoznacznie wskazali na Inwestycje w Pracowników, jako na element, który najbardziej wpływa na budowę przewag konkurencyjnych, bez względu na branże, typ przedsiębiorstwa, itp.


Komentarz z ankiety: "Bez ludzi nie ma biznesu."

Powinno być to wyzwaniem każdej organizacji i osób zarządzających.

Czy tak jest? Oceńcie sami.


Innowacje w Innowacje zostały wskazane na drugim miejscu, choć niektórzy ankietowani, nie całkiem bez słuszności, ocenili iż w tym terminie mieści się także innowacyjna inwestycja w Pracowników (patrz komentarz powyżej).


I na końcu Inwestycje w systemy IT, jednoznacznie uznane wśród uczestników tego badania, jako bardziej narzędziowe, podporządkowane procesom, Pracownikom, innowacjom.


Badania te potwierdzają, iż inwestycja w Pracowników jest zdecydowanie najbardziej efektywną drogą do rozwoju każdej firmy. Trudność jednak polega na tym, że dla każdej organizacji inwestycja w Pracowników będzie oznaczać co innego. Inną koncepcję, inny zestaw działań, inne koszty. Dlatego tak ważne jest korzystanie z wykwalifikowanych mentorów, którzy swoim doświadczeniem mogą wesprzeć przygotowanie konkretnego planu, który będzie możliwy do wdrożenia w konkretnych warunkach biznesowych danej firmy i zwiększy prawdopodobieństwo na trwały i rentowny rozwój organizacji.

Jeżeli Twoja strategia rozwoju także wymaga refleksji, świeżego spojrzenia, weryfikacji w obliczu kryzysowo-niestabilnych czasów, skontaktuj się ze mną:161 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page