top of page
  • Zdjęcie autoraMentor

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł, czyli jak wybrać mentora?

Zaktualizowano: 12 paź 2022

Mentoring to jedna z najczęściej wykorzystywanych współcześnie form rozwoju menadżerów sprzyjających akceleracji biznesu jak i rozwijaniu indywidualnych kompetencji hybrydowych.


„Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”

- ten cytat autorstwa Roberta Kiyosaki bardzo trafnie oddaje ideę mentoringu.

W USA mentoring popularny jest od dawna - ponad 70% firm z listy Fortune 500* oferuje wsparcie mentora pracownikom, co tłumaczy sukcesy wielu z nich. Badania wskazują także, że 67% organizacji zaobserwowało wzrost wydajności w wyniku wsparcia ze strony mentorów, a 55% firm przyznaje, że mentoring ma pozytywny wpływ na ich wyniki ** . Z kolei 78,8% pracowników przebadanych przez PeopleFluent wskazało także pozytywny wpływ mentoringu na ich zaangażowanie w wykonywaną pracę***.


W Polsce zarówno zawód mentora jak i procesy rozwoju menadżerów poprzez mentoring dopiero zyskują na popularności. Ponieważ efektywni i zaangażowani pracownicy mają bezpośrednie przełożenie na wyniki przedsiębiorstw, warto się przyjrzeć korzyściom jakie płyną z mentoringu zarówno dla menadżerów jak i całej organizacji.


Czym jest mentoring?

Mentoring to prowadzony w formie partnerskiej relacji proces rozwojowy pomiędzy mentorem a jego podopiecznym, który ma na celu maksymalizację potencjału i rozwój talentów podopiecznego, czyli mentee. Profesjonalnie przygotowany mentor – oprócz własnego doświadczenia biznesowego – wnosi także wiedzę procesową oraz techniki i narzędzia, które umożliwiają prowadzenie rozwoju 1:1 w sposób ustrukturyzowany i efektywny. Warto wiedzieć, że element relewantnego doświadczenia biznesowego, którym mentor może się podzielić lub zainspirować mentee, odróżnia mentoring od klasycznego coachingu.Na czym polega współpraca z mentorem biznesowym?

Proces mentoringowy to cykl spotkań indywidualnych pomiędzy mentorem i mentee. W toku tych spotkań mentor:

  • Omówi z podopiecznym jego wyzwania i pomoże je doprecyzować, a także określi mocne strony i obszary do rozwoju.

  • Pomoże zdefiniować cele i kryteria, które umożliwią monitoring postępów procesu rozwoju menadżera.

  • Wesprze podopiecznego w oddzielaniu faktów od emocji i przekonań, co pomoże mu obiektywniej spojrzeć na bieżące problemy.

  • Doda odwagi, uruchomi do działania odkrywając motywatory wewnętrzne jak i przekonania blokujące progres.

  • Podzieli się swoim praktycznym doświadczeniem biznesowym, aby pomóc mentee wypracować własne rozwiązania.

  • Będzie towarzyszył we wdrażaniu zmian, udzielając na bieżąco feedbacku, a także wspierając mentee merytorycznie i emocjonalnie.


5 korzyści biznesowych płynących ze współpracy z mentorem

1. Mentoring jest dużo efektywniejszym procesem przyswajania wiedzy niż szkolenia. Wg badań nawet 87% wiedzy ze szkoleń ulega zapomnieniu w ciągu miesiąca****. Zaś zindywidualizowany, dopasowany do potrzeb proces umożliwia szybsze przyswojenie relewantnej dla konkretnego menadżera wiedzy i przełożenie ich na efektywne decyzje oraz działania.


2. Doświadczenie, przykłady rozwiązań, wnioski z porażek, którymi dzieli się mentor, pozwalają mentee przyjrzeć się różnym opcjom i samodzielnie podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.


3. Mentoring to także sposób na trening „miękkich” umiejętności w „twardej” pracy. Obecne role liderów stają się coraz bardziej kompleksowe, wymagają kombinacji różnorodnych doświadczeń i umiejętności hybrydowych - na przykład łączenia wysokich zdolności interpersonalnych z techniczno-analitycznymi. W odpowiedzi na te potrzeby odpowiednio dobrany mentor może pomóc menadżerowi nie tylko poszerzyć wiedzę, ale także rozwinąć, przećwiczyć i utrwalić umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej czy zarządzania zespołem.


4. Mentoring dodaje odwagi, daje poczucie bezpieczeństwa i ogranicza poczucie samotności w stawianiu czoła wyzwaniom. Stwarza przestrzeń do bezpiecznej komunikacji, szczerego feedbacku i sparringu. Mentor daje wsparcie H2H – obecność, uważność, empatię, co jest szczególnie ważne w czasach pracy hybrydowej, potęgującej często poczucie izolacji.


5. Menedżerowie i Menedżerki, z którymi miałam okazję prowadzić procesy mentoringowe, podsumowując procesy ze mną często podkreślają, iż przytaczane przeze mnie w trakcie sesji rzeczywiste przykłady z mojego doświadczenia biznesowego są dla nich wartościowe, gdyż pozwalają im nie tylko zyskać szerszą perspektywę i nową wiedzę, ale także poczucie zrozumienia dla ich sytuacji. To z kolei zwiększa ich motywację do podejmowania odważniejszych decyzji i daje impuls do dalszego rozwoju.


Jak dobrać mentora biznesowego dla Menedżera / Menedżerki?

Wybór właściwego mentora to odpowiedzialne zadanie dla zespołu HR lub szefa. Chcąc dopasować i wybrać najlepszego mentora biznesowego dla konkretnego menedżera w organizacji, warto zwrócić uwagę na poniższe 4 parametry:
1. Wiedza i doświadczenie biznesowe, którymi dysponuje mentor w obszarze, który mentee chce rozwinąć.

2. Doświadczenie mentora w zakresie ilości godzin i przeprowadzonych procesów mentoringowych oraz rekomendacje od poprzednich Klientów.

3. Przygotowanie merytoryczne mentora do prowadzenia procesów rozwojowych poświadczone certyfikatem lub akredytacją. Powyższe dokumenty, wydane przez uznaną jednostkę certyfikującą, są potwierdzeniem merytorycznego przygotowania mentora do pełnienia tej roli.

4. Czy mentor podlega pod kodeks etyczny uznanej organizacji branżowej i superwizji, będących wymogiem większości profesjonalnych organizacji certyfikujących mentorów.


Choć mentoring nie jest odpowiedzią i rozwiązaniem na wszystkie wyzwania dynamiki dzisiejszej rzeczywistości biznesowej, niewątpliwie

jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwoju menedżerów i akceleracji biznesu, jaką mają dziś do dyspozycji ludzie i organizacje.

Dlatego bez wątpienia warto wziąć mentoring pod uwagę projektując indywidualne ścieżki rozwoju dla utalentowanych menadżerów w organizacji.

ŹRÓDŁA/PRZYPISY:

*https://chronus.com/blog/mentoring-what-is-it-and-why-does-it-matter

** http://nationalmentoringday.org/facts & Mentorsme, 2020

***https://chronus.com/blog/mentoring-what-is-it-and-why-does-it-matter

**** https://www.talkaboutvalue.com/blog/87-percent-of-training-knowledge-is-wasted-without-further-coaching-or-reinforcement-activityEMBA - Certyfikowana międzynarodowo mentorka biznesowa European Mentoring & Coaching Council, akredytowany w Londynie executive coach, praktyk biznesu, wykładowca MBA. Mentorka biznesu w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i Fundacji Liderek Biznesu.

Ma ponad 25 lat doświadczenia menadżerskiego w globalnych korporacjach w obszarze sprzedaży i zarządzaniu zespołami na stanowiskach Dyrektora Handlowego i Generalnego. Wprowadziła na polski rynek szereg nowych marek i znanych innowacji – m.in. koncept kapsułkowy Nescafé Dolce Gusto, naczynia z odczepianą rączką Tefal Ingenio, blender Nutribullet.

Wspiera menadżerów poprzez indywidualne procesy mentoringowe i coachingowe - najczęściej w obszarze rozwoju biznesu oraz budowania kompetencji przywódczych. Realizuje autorskie szkolenia, warsztaty i webinary biznesowe oraz wykłady MBA z obszaru leadershipu i rentownej sprzedaży. Klienci doceniają ją za umiejętność przekazywania wiedzy w oparciu o relewantne przykłady z biznesu. Jest autorką ponad 100 publikacji z obszaru leadershipu, mentoringu i rozwoju biznesu. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową Warda & Partners (www.wardateam.com), która niedawno została wyróżniona w międzynarodowym rankingu jako „Best International Business Mentoring & Consulting Firm – Poland”.

Comments


bottom of page